Prosinec 2010

Samurajové

20. prosince 2010 v 21:02 | Mirek |  Japonsko
Samuraj je středověký japosnký bojovník, známý především svoji oddaností.
Samurajové byli bojovníky, sloužícími svému pánu. V boji využívali vždy veškerých protivníkových slabin a útočili na citlivá a hlavně zbrojí nekrytá místa na těle. Samurajové byli cvičeni vždy od velice útlého věku. Už v deseti letech byli posíláni na místa plná strachu, který museli mladí učedníci překonat. Takovými místy mohly být například hřbitovy, márnice, husté lesy či opuštěné zříceniny budov.
Pro samuraje byla vždy nejdůležitější čest. Například v boji nebylo pro samuraje nejhorší zemřít, ale padnout do zajetí. Takový samuraj vždy radši požádal věznitele, aby si mohl vzít život a provést tradiční seppuku .
Z bojového umění samurajů dodnes přetrvalo mnoho škol těchto umění, např. kendžutsu či jeho sportovní varianta kendó, neboli česky cesta meče

Heinz Guderian (1888 –1954)

20. prosince 2010 v 20:52 | Mirek
Heinz Wilhelm Guderian byl německý vojenský teoretik a generál tankovích vojsk .
Jednalo se o hlavního tvůrce tankové doktríny německé armády i teorie blitzkriegu . Během 2. sv. války byl velitelem tankového sboru účastnil se invaze do Polska a invaze do Francie , posléze tankové armády také se účastnil operace Barbarossa. Během ruského tažení se naplno projevily jeho spory s nadřízenými, dobře živené vynalézavostí, s jakou dokázal obcházet či přímo ignorovat rozkazy, které se mu nehodily. 25. prosince 1941 byl odvolán. 1. března 1943 znovu povolán do služby jako generální inspektor tankových vojsk. Od 21. července 1944 do 28. března 1945 byl šéfem Hitlerova hlavního štábu. Po ostré hádce s Hitlerem byl poslán na dovolenou. Poté žil v Rakousku a tři roky po válce byl v zajetí.

Josef Stalin (1878–1953)

19. prosince 2010 v 13:44 | Mirek
Stalin narozený v Gruzii, byl jedním z nejvíznamnějších bolševických vůdců. Během 20. století rozšiřoval svou moc uvnitř sovětské komunistické strany a vybudoval tak vlastní diktaturu. Ve 30. letech provedl čistku v řadách svých potenciálních rivalů, včetně většiny důstojnického sboru Rudé armády. Jeho pakt s Hitlerem z roku 1939 dláždil cestu 2. sv. válce. Po německém v pádu do SSSR, jehož přibližování odmítal vidět, podnítil lid apely na ruské vlastenectví. Jeho vedení války bylo rozhodné, promarnil však nesmírné počty životů.

Výrok: "Věřím pouze v jednu věc, v sílu lidstké vůle,,:
Josef Stalin
náhled obrázku

Adolf Hitler (1889-1945)

19. prosince 2010 v 13:33 | Mirek
Rodilí rakušan Adolf Hitler sloužil za 1. sv. války v německé armádě a byl vyznamenán za statečnost. Po porážce Německa v roce 1918 se stal členem pravicově orientovaných nacionalistických kruhů a v roce 1923 jako hlava nacistické strany vedl neúspěšný puč v Mnichově. Světová hospodářská krize proměnila nacisty v největší jednotlivou stranu v Německu. Poté co se v roce 1933 stal s podporou německých konzervativců kancléřem. Hitler zavedl vlastní diktaturu. Jeho cílem bylo udělat z Německa dominantní stát Evropy, zničit Židy a podmanit slovany. I když ze začátku války podporoval taktiku Bliztrieg, jeho osobní řízení německého válečného úsilí bylo katastrofální! Přežil pokus o atentát v roce 1944, ale o necelý rok později spáchal uprostřed ruin Berlína sebevraždu.

Výrok: "Pokud začneme a povedeme válku, není důležitá správnost naší věci, ale jedině vítězství,,.
Adolf Hitler, 22.srpna 1939
náhled obrázku

Benito Mussolini (1883-1945)

19. prosince 2010 v 13:23 | Mirek
Hlučný italský diktátor Benito Mussolini se dostal k moci v roce 1922 po výhružném pochodu na Řím se svými fašistickými bojovými oddíli Černých košilí. Nepřátelství, které vyjádřili Velká británie a Francie vůči jeho invazy do habeše v letech 1938-36, ho přimělo k vytvoření aliances Hitlerem. Italské jednotky se zůčasnili španělské občanské války, avšak se vstupem do 2. sv. války Mussolini otálel do června 1940. Poté, co byl v roce 1943 zbaven moci, se jej zmicnili Němci a udělali z něj loutkového vládce v severní Itálie. Na konci války ho zabili italští partyzáni.

Výrok: "Pravdou je, že lidé jsou svobodou unaveni,,.
Benito Mussoliny, 7.dubna 1923
náhled obrázku

Vikinské platidlo - peníze na váhu

19. prosince 2010 v 13:11 | Mirek |  Vikingové
Obchodní prostor ovládaný vikingy byl obrovský - sahal od Kaspického moře přes Rusko, střední a západní Evropu až do Středomoří a zahrnoval i celou Skandinávii a ostrovy v Severním moři. Všude však panovaly jiné platební zvyklosti a používala se jiná platidla. Ve franské říši a arabských chalífátech poznali vikingové mince a rychle pochopili, jak bezproblémově a elegantně se jimi dá platit a jak zdlouhavý je oproti tomu výměnný obchod, tedy ve Skandinávii zcela běžný. Protože však neměli k dispozici větší množství vlastních mincí, začali používat tvz. peníze na váhu. Měnovým kovem bylo stříbro, které vikingovépodle dohodnuté kupní ceny odvažovali na kupecké váze s normovanými hmotnostmi. Přijímaly především cizí mince, většinou arabské, v případě potřeby je sekali, aby přesně dosáhli dohodnuté hmotnosti stříbra.

Buddhismus

10. prosince 2010 v 14:33 | Mirek |  Náboženství

Buddhismus je nábožensko-filosofický systém, jehož základ vytvořil Gautama Buddha pravděpodobně v 5. století př. n. l. v severovýchodní Indii. Jedná se o jedno z nejrozšířenějších světových náboženství.
Z období Buddhova života o něm neexistují žádné písemné zprávy, naše znalosti jeho učení vychází z pitak, které sice byly sepsány až po jeho smrti, nicméně se lze domnívat, že v nich je obsaženo učení velmi blízké původnímu učení Buddhy.
Buddhismus je označován jako ateistické náboženství, ačkoli v mnoha textech vystupuje spousta božstev - bytostí, žijících ve vyšších dimenzích existence. Na rozdíl od teistických náboženství jsou však tato božstva považována za běžné smrtelné a nevědomé bytosti podobně jako lidé nebo zvířata, pouze je převyšující svou krásou, schopnostmi a dlouhověkostí. Jako ateistické náboženství je přesto buddhismus možné označit proto, že k dosažení osvobození není třeba víra v Boha, jak je tomu v teistických náboženstvích, neboť Bůh jakožto pojem není v buddhismu definován. V mahájáně se objevuje systém osvícených bytostí, které bývají nesprávně přirovnáváni ke křesťanským světcům. Tento systém se však v theravádovém buddhismu, který sám sebe považuje za původní, nijak neobjevuje.
Mezi ostatními náboženstvími a filosofickými systémy zaujímá buddhismus zvláštní místo postojem k duši. Neřadí se ani k eternalistickým systémům, které tvrdí, že s tělem se rodí i duše, která po smrti přetrvává, ani k nihilistickým systémům, které tvrdí, že s tělem se rodí i duše , která se smrtí zaniká. Místo toho tvrdí, že nelze nalézt žádnou entitu s níž bychom se mohli identifikovat jako s "já" (anátman) a že tedy oba výše zmíněné přístupy jsou mylným důsledkem nevědomosti.
K pochopení pojmu buddhismus je nutné si uvědomit, že tento termín přijali buddhisté teprve nedávno. V théravádových zemích je buddhismus, tedy Buddhovo učení, nazýváno jako sásana - učení. V Tibetu je nejčastěji používán termín nangpä čh Buddhovo učení, v Japoö - náboženství zasvěcených, v Číně fo-ťiao -nsku bukkjó - Buddhovo učení.. Ještě v 19. století nebyl mezi stoupenci různých směrů buddhismu rozšířen pocit příslušnosti k buddhismu jako univerzálnímu náboženství, které nesdílelo ani jednotné označení. V průběhu 19. století začali mniši různých buddhistických tradic hovořit o jediném buddhismu jako univerzálním náboženstvím, aby odvrátili útoky křesťanských misionářů a koloniálních úředníků. Je paradoxní, že vůbec první pokus o sjednocení buddhismu učinil buddhista ze západu plukovník Henry Steel Olcott.