Říjen 2011

Pankration

30. října 2011 v 10:14 | Mirek |  Starověké Řecko
Nejstarší bojové umění, o kterém jsou záznamy a důkazy. Sloužilo jak k výcviku vojáků, tak jako sport. Vzniklo v antickém Řecku. Později bylo převzato, Římskou říší a dodnes ho známe pod názvem jako řecko-římský zápas. Ten sport se jmenuje Pankration. Pankration je antický sport a bojové umění představené na Olympijských hrách v Řecku v roce 648př.n.l. "Byl velmi populární a byl to první bojový systém v historii. Vítězství bylo dosaženo znehybněním soupeře nebo neschopností protivníka dál bojovat. Soutěžící mohl při znehybnění dát signál rukou, ale občas se stávalo, že znehybnění končilo upadnutím do bezvědomí nebo smrtí. Různé páky a škrcení byly běžné techniky k dosažení vítězství. Prakticky existovala 2 pravidla: nedloubat do očí a nekousat. Zápasy často končily zlomeninami končetin, prstů nebo i zraněními s doživotními následky. Jinak zajímavost je, že před zápasy na Olympiádě, byla všem soutěžícím, udělena předem amnestie, kdyby v průběhu soutěže někoho zabily nebo zmrzačily. Soutěže nebyly rozděleny na kategorie a zápasy nebyly ohraničeny časovým limitem. Rozhodčí byli vyzbrojeni různými palicemi k tomu, aby mohli vynutit dodržování pravidel. Zápas končil, když se jeden ze soutěžících vzdal, nebo pokud jeden z nich ztratil vědomí nebo zemřel. Ačkoliv většina zápasů se rozhodovala na zemi, byly běžné knockouty. Bojovníci uměli velmi dobře boxovat i používat kopy a podmety. Velmi častými vítězi byly Sparťané. Pankration byl jednou z hlavních věcí Spartského života. Stejně jako dnes byly Olympijské hry i politickou záležitostí a zejména Pankration, se považoval za vojenskou záležitost, takovou věc armádní prestiže. Ve Spartě byl Pankration součástí vzdělávání ve velkém rozsahu, spartští chlapci se jej učili každý den. Ve Spartě byl Pankration vykonáván bez pravidel. Sparťané se chlubily dovednostmi v kousání a vypichování očí, které byli naštěstí na olympijských hrách zakázané. Ve válkách, kterých Řecko zažilo nespočetně, se Pankration velmi osvědčil, jako vojenská příprava. Boj bez střelných zbraní se velmi často zvrhl v chaos, štíty a zbraně se velmi snadno ztrácely. Sparťané byli vyškoleni od dětství zabít beze zbraně a bránit se bez brnění. Toto nebylo akademické cvičení - Pankration byl jedním z nejdůležitějších faktorů v mnoha spartských bitvách, např. během klasického období - včetně u Thermopyl a Plataj, kde Spartou vedené armády zachránily Řecko od dobytí mnohem větší síly Perské říše. V rámci výcviku byly využívány, dechová cvičení, boxovací pytle a dřevěné sloupy na cvičení úderů, otužování těla a končetin. Fyzická příprava byla velmi tvrdá, hodně běhání, skoky do dálky a vzpírání.

Čchin Š´Chuang-ti (260-210př.n.l.)

28. října 2011 v 13:43 | Mirek
Pozdější konfuciánští historici načrtli obraz prvního císaře, který poté přetrvával několik století. Čchin Š´Chuang-ti je líčen jako bezskrupolózní megaloman a tuto charakteristiku dokládají dvěma událostmi, které během své vlády inicioval. První je spálení mnoha ,,klasických" textů, které odsuzovaly jeho politiku. Druhou je údajné upálení čtyř set šedesáti učenců. Ačkoli Čchin Š´Chuang-ti jistě nebyl zosobněním ideálního panovníka, jeho přínos jako prvního sjednotitele Číny je nezpochybnitelný.

Čeng Che (1371-1433)

26. října 2011 v 8:35 | Mirek
Za dynastie Ming vznikla obrovská císařská flotila. V letech 1405-1433 Čeng Che, muslimský eunuch, velel sedmi námořním výpravám. Odhaduje se že flotila na první výpravy vyplula s 317 plavidly, na nichž sloužilo 27 870 mužů a dorazila až do indických přístavů. Následující výpravy dopluly do Hormusu v Ománském zálivu a do Džiddy v Saudské Arábii. Expedice zavedla Čenga Che do sedmatřiceti zemí a vedly nejen ke zvýšení objemu obchodu, ale i k porážce pirátů, kteří ohrožovaly lodě v čínských vodách. Čengovy cesty zaznamenal islámský učenec Ma Jüan.

Wu-chou (625-705)

26. října 2011 v 8:31 | Mirek
Jediná čínská císařovna, jež mohla plně uplatnit vlastní moc. V roce 690 se Wu-chou ujala vlády po svém synovi, Chuej-cungovi. Ačkoli bývá považovánaza mazanou a ukrutnou panovnici, podporovala buddhismus, jakož i další náboženství v cizích zemí a zúčastnila se i několika válečných výprav. Od roku 697 se spolčila s klanem bratří Čangů. V roce 705 její ministři Čangy zabili a donutili císařovnu k abdikaci. Wu zemřela na skolnku téhož roku.

Měřidlo dešťové vody

25. října 2011 v 15:09 | Mirek |  Vynálezy
Měřidlo, vyrobené z kamene, železa a z bronzu, bylo zhotoveno ve čtyřicátých letech 15.stol., tedy mnohem dříve než se podobné zařízení objevilo v Evropě. Každé měřilo bylo 42,5 cm vysoké a 17 cm široké. Sedžonk je nechal instalovatv každém hrabství, aby úřady získaly celkový přehled o klimatu, a došlo tak k vylepšení zemědělských technik.

Knihtisk

25. října 2011 v 14:35 | Mirek |  Vynálezy
Diamantová sútra, nejstarší exemplář ručně tištěné knihy, byla nalezena v kapli v Tun-Chuangu na Hedvábné stezce. Se záznamem, který je datován zhruba do roku 868, předstihla tato kniha první Evropskou tištěnou knihu, Gutenbergovu bibli, o více než 500 let. Sedm pásků zažloutlého papíru je slepenu to svitku o délce čtyři metry. Jedná se o jedno z nejdůležitějších buddhistických děl. Nazývá se Diamantová sútra, neboť ,,její učení, pronikne skrz iluzi tohoto světa jako diamantové ostří´´.

Hippokratova přísaha

20. října 2011 v 16:30 | Mirek |  Starověké Řecko
Řecké vědecké myšlení se nevyhnulo ani oblasti medicíny. V této oblasti vynikl lékař Hippokratés (asi 460 až 370př.n.l.), který se zasazoval o racionální vědecký přístup k medicíně a dal ji tím pevný základ k profesionálnímu úsilí. Kladl důraz na pozorné sledování příznaků a odmítal tradiční chrámové léčitelství a jeho procedury. Dodnes je etický vztah mezi lékařem a pacientem znám jako Hipppokratova přísaha. Nevíme zda je Hippokratés původním autorem tohoto textu se slibem, že ,, budu pracovat pro dobro svých pacientů podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nokdy nikomu neublížím.´´ Znění, která se nám zachovala na papyrových svitcích, který byl nalezen v Egyptě a pochází ze 3.stol.
Soubor:HippocraticOath.jpg

Muhammad (570-632)

19. října 2011 v 17:21 | Mirek |  Náboženství
Muhammad se narodil v Mekce. podařilo se mu vymítit v jižní Arábii polyteismus a nahradit jej uctíváním jediného Boha, Alláha. V Islámské věrouce je Muhammad konečným prorokem-posledním zvěstovatelem božího zjevení. Přibližně od roku 610 se Muhammadovi dostalo několika andělských navštívení, která vytvořila základ islámské teologie. Roku 622 byl donucen uprchnout kvůli perzekuci Mekky do Medíny, kde se usídlil se stoupající skupinou přívrženců. Tato cesta je známá jako pod názvem hidžra. Roku 631 se vrátil do Mekky; na této pouti jej mělo podle tradice doprovázet 120 000 přívrženců. Muhammad zemřel v Medíně ve věku 63 let.

Averroes (arabsky Ibn Rušd) (1126-1198)

16. října 2011 v 17:00 | Mirek
Averroes se narodil ve vzdělané rodině v Córdobě (tehdy muslimská část Španělska); stal se odporníkem na islámské právo a teologii i na arabskou gramatiku a poezii. V roce 1153 byl pozván nja dvůr marockých Almohadů, kde pracoval jako soudce a lékař. Napsal významné práce pojednávající o medicíně, právu a filozofii. Později upadl v nemilost a musel odejít do exilu. Averroovy spisy měli velký vliv na evropské vzdělance, avšak jeho největší přínos spočíval ve vypracování komentářů k Aristotelovi. Ty přivedli středověké učence ke studiu díla tohoto velkého řeckého filozofa.

Juliánský kalendář

11. října 2011 v 19:05 | Mirek |  Vynálezy
Římský kalendář byl vypočítán podle měsíčního cyklu, a proto měl římský rok jen 355 dní a pouze příležitostně byl do něho vloženzvláštní měsíc. Caesar zavedl 12měsíční rok o 365 dnech. Po tříletém cyklu o 365 přicházel přestupný rok o 366 dnech. Pro vyrovnání rozdílu se slunečním rokem měl rok 46př.n.l. 455 dní. Následující rok začal platit juliánský kalendář, jehož užívání se rozšířilo po celé Evropě. Platil do roku1582, kdy byl nahrazen kalendářem gregoriánským.