Prosinec 2011

Šamanská tradice

24. prosince 2011 v 9:10 | Mirek |  Náboženství
Šamani-lékaři a kněží v jedné osobě-existují v kulturách některých kmenů až do dnešních dní. Jeden z takových kmenů žije v oblasti Sepik na Nové Guinei. Jeho členové věří, že šaman disponuje nadpřirozenou mocí. Výzkum jejich rituálů a praktik nám může pomoci pochopit náboženské myšlení v pravěkých společnostech. Archeolog David Lewis-Williams je přesvědčen o tom, že jeskynní umění z jižní Afriky bylo vytvořeno šamany nacházejícími se v drogovém transu. Tyto typy šamanských zkušeností s halucinogeny jsou patrné i mezi některými soudobími přírodními národy.

Mytologie jaguárovců

24. prosince 2011 v 8:54 | Mirek |  Náboženství
Jaguár, kterého nalezneme v kulturách Mezoameriky i Jižní Ammeriky, vypovídá o obavách tehdejších lidí. Často byl zobrazován jako ,,jaguárodlak", tedy stvoření s lidskými i jaguářími rysy, typicky s velkou otevřenou tlamou a oválnýma očima. Tito jaguárodlakové jsou typičtí pro Olméky. Objevily se také podobné figurky z nefritu i větší sochy a jaguár býval často znázorněn na oltářích i jiných plochách. I mláďata jaguárodlaků byla celkem obvyklá. Obvykle je měli v náručích dospělí mužové. Smysl figurky jaguárodlaka nám není dost jasný, ale mohla to být další z ,,transformačních figur", které užívali šamani pro získání kontaktu s bohy či pro ovládnutí animálních přírodních sil.

Víra stepních národů

22. prosince 2011 v 18:44 | Mirek |  Náboženství
Stepní národy uctívaly oblohu , dle níž se orientovaly. V jejich životě hrála významnou úlohy a věřili v její božskou podstatu. Patrně jim nebyla cizí ani víra v nebe či posmrtný život a prostoru se dostávalo i šamanismu. O šamanech se věřilo, že mají uzdravovat a komunikovat s duchovním světem. Tradičním šamanským nástrojem bylo zrcadlo, kterému se přisuzovala schopnost zjevovat skryté pravdy a odhánět zlé duchy.

Řecký a římský Egypt

22. prosince 2011 v 18:37 | Mirek |  Starověký Egypt
Pozdní dějiny Egypta jsou fascinujícím příběhem rozmanitých zvratů. Po dobytí Egypta Alexandrem Velikým se Egyptská kultura dostala do kontaktu s řeckým světem, který se zde prosadil za panovníků Ptolemaiovské dynastie. Později se stal Egypt první římskou provincií a následně součástí Byzantské říše.

Hrnčířství

22. prosince 2011 v 16:47 | Mirek |  Vynálezy
S ranými zemědělstkými kulturami jsou po celém světě spojené vymalované nádoby z jílu. Nádoby se užívaly na vaření a servírování jídla. Obří nádoby a kulaté hrnce se využívaly na schraňování tekutin anebo pro uskladnění obilí. Nejstarší nádoby se vyráběly z kusů jílu či lepením jeho kousků dohromady. Vyspělá hrnčířská díla, jako je třeba tato nádoba na obrázku, se poprvé objevily mezi lidem Jomon v japonsku kolem roku 10 000př.n.l. Ze stejné doby nmáme k dyspozici také nálezy v Mali v západní Africe. Většína keramických výrobků měla jednoznačně praktické účely.

Počátky Říma

22. prosince 2011 v 16:39 | Mirek |  Starověký Řím
Starověká římská civilizace byla výsledkem spojení několika kultur. Počátky města Říma mají skromnější kořeny a jsou spojeny s několika vesnicemi v kopcích u řeky Tiberu. Na těchto základech byla vybudována mocná římská republika, jejíž vliv a územní rozloha zasahovaly až do nejvzdálenějších koutů světa.

Hinduismus

20. prosince 2011 v 13:05 | Mirek |  Náboženství
Hinduismus je jedno z nejstarších náboženství, které se vyvíjelo v posledních 4 tisíciletích. Za tu dobu se rozšířil do Indie, ale i do celého světa v množství podob. Hinduismus nemá zakladatele ani jediný soubor představ, ale má stovky bohů a bohyň. Při této různosti však panuje jednotná myšlenka, že všichni bohové a tvorstvo jsou částí nejvyššího univerzálního boha zvaného brahma. Mezi bohy a bohyněmi vynikají Brahma (stvořitel), Šiva (ničitel) a Višnu (ochránce). Hinduisté se shodují v tom, že naše existence se skládá z koloběhu smrti a znovuzrození, ale pouze vedeme-li dobrý život. Mnozí věřící jsou vegetariáni, protože věří v převtělení i do zvířat a domnívají se, že by se s lidmi i zvířaty mělo zacházet s úctou.

Monoteismus

19. prosince 2011 v 15:32 | Mirek |  Náboženství
Náboženské přesvědčení Izraelitů spočívá na víře v univerzálního boha, jedinečné, neměnné a fyzicky neviditelné bytosti, která silně kontrastuje s polyteismem okolních kultur na starověkém Středním východě. Podle tradice byl tento všeobecný bůh, jehož vyznávají také křesťané a muslimové, uznám Abrahámem-významným praotcem Izraelitů.

Lid jaguára

15. prosince 2011 v 15:21 | Mirek |  Náboženství
První velké civilizace Mezoameriky a Jižní Ameriky konsolidovaly s civilizací mezopotamskou, egyptskou a čínskou. Ve Střední Americe vytvořili Olmékové základ, na který navazovaly pozdější kultury. V centru jejich náboženského systému bylo stejně jako v Jižní Americe uctívání jaguárů.

Oheň

1. prosince 2011 v 17:32 | Mirek |  Vynálezy
Využití ohně je jedním z nejdůležitějších objevů, jakých člověk kdy dosáhl. Došlo k němu zřejmě před 1,8milionu let, avšak důkazy pocházejí až z doby před půl milionem let. Lidé oheň nejprve získávaly tak, že přenášeli hořící větve stromů zasažených bleskem . Dalším krokem byla schopnost zažehnout oheň samostatně. Díky tomu začali být lidé schopni žít také v chladnějších prostředí a v hlubokých jeskyních, které jim poskytovaly ochranu před predátory. Využívání ohně rovněž umožnilo rozšířit jídelníček.