Leden 2012

Od mýtu k historii

12. ledna 2012 v 17:15 | Mirek |  Starověké Řecko
Jakmile se Řecko dostalo ze svého ,,temného období" a byla znovu objevena znalost psaní, začaly se zdokonalovat i způsoby předávání znalosti a příběhů. Bylo to poprvé v dějinách ,,západního" světa, kdy byla historie zaznamenávána spíše prózou než poezií. Básník se stal historikem a umělecká licence ustoupila preciznosti výkladu.

Kýros II. Veliký (580-529př.n.l.)

3. ledna 2012 v 17:10 | Mirek
První polovina života zakladatele Perské říše je zahalena do mlhy folkoristických pohádek a mýtického hrdinství a takto byl jeho obraz převzat i řeckými historiky. Sám Kýros o sobě mluvil jako králi z Anšanu, starého perského města Íránské vysočině. Využíval architektury všech porobených národů a vyzdobil jimi zahrady svého hlavního města Pasargad. Vůči obyvatelům podamaněných měst Babylonu a Jeruzaléma se vymezoval jako mírný vládce. Řecké a středovýchodní prameny položili základ k tradici hledět na Kýra jako na ideálního vládce.

Perská říše

3. ledna 2012 v 16:53 | Mirek
Královská dynastie Achaimenovců se vypracovala ze skromných venkovských poměrů. V době své největší slávy zahrnovala jejich říše území napříč asijským kontinentem od Středozemního moře až po severozápadní Indii. Říše perských králů byla největší, jakou do té doby svět spatřil.

Platón (427– 347 př. n. l.)

2. ledna 2012 v 17:26 | Mirek |  Starověké Řecko
Sókratův stoupenec Platón se narodil v roce 428př.n.l. a rozparovasl myšlenky svého učitele. Mnoho jeho spisů bylo napsáno ve formě dialogů, jako například Symposion nebo Politikos. Platón se zabýbal etikou, sprevdlností, povahou skutečnosti či
nesmrtelností duše. Pokusil se vytvořit i dokonaký politický systém. Na předměstí Athén založil svou školu, Akademii, v níž se filozofii učilo až do 6.stol.

Sókratés (469–399 př. n. l.)

2. ledna 2012 v 17:11 | Mirek |  Starověké Řecko
Sókratés se narodil někdy okolu roku 470př.n.l. a stal se slavným díky vyzývavé kritice ustálených představ, o kterých se většina lidí domnívala, že je dokonale chápe. Činil tak dotazováním po skutečném významu slov jako ,,dobro", ,,zlo",
,,odvaha" a ,,spravedlnost" a dokazoval lidem, že jejich chápaní je v zásadě mylné, nezakládající se na pravdě. Sókratés sám po sobě nezanechal žádné dílo, ale způsob jeho logického argumentování je nám znám z děl jeho následovníků, především pak Platóna a vojáka-historika Xenofóna . Otázka, která Sókrata nejvíce nejvíce zajímala , ležela v oblasti etiky:zamýšlel se, jak žít dobrý život? Když mu bylo sedmdesát let , cítili se představitelé města jeho neustálým dotazováním ohrožováni. Sókratésbyl odsouzen a donucen vypít pohár s jedem.

Od republiky k císařství

2. ledna 2012 v 16:52 | Mirek |  Starověký Řím
Jako systém republikových struktur plně projevoval i v dobách císařství, prosadilo se i město Řím jako hlavní centrum ,,světové říše". Impérium pohltilo mnoho rozličných národů, od nichž převzalo politické názory, životní způsoby a poznatky v oblasti stavitelství.

Čchien-Lung (1711-1799)

2. ledna 2012 v 16:38 | Mirek
Čchien-lung sám sebe prezentoval jako vzorného čínského panovníka, dopoledne se zabýval státními záležitostmi,
odpoledne se pak věnoval malování a psaní básní. Přestože neměl zvláštní nadání, byl plodným básníkem, připisuje se mu více než 40 000 básní. Poslední léta jeho vlády byla nepříznivě poznamenána rostoucí mocí jeho oblíbence Chen Šen.

Tři císaři

2. ledna 2012 v 16:11 | Mirek
Léta vlády tří císařů Kchang-si(1661-1722), Jung-čeng(1722-1735) a Čchien-lung(1736-1795) Jsou obecně známa jako ,,období prosperity". Čínská říše v této době dosáhla svého největšího územního rozsahu a současně se zdvojnásobil počet jejich obyvatel.