Únor 2012

Egypt v čase řádu i chaosu

26. února 2012 v 17:56 | Mirek |  Starověký Egypt
Po rozkladu egyptské Staré říše následovalo více než sto let nejistoty a chybjející centrály vlády. Přesto však sláva Egypta a řád znovu povstaly v podobě Střední a Nové říše, které byly navzájem od sebe odděleny další periodou politické nestability.

Usirova říše

26. února 2012 v 17:50 | Mirek |  Starověký Egypt
Růst role kultu boha Usira (řecky Osiris), krále mrtvých, byl ve starověkém Egyptě velmi významný proces. Usir se postupně stával dominantní postavou mezi tamními bohy a začal vytlačovat starší vegetační božstva. Zdejší náboženství obsahovalo i silný morální apel.

Perské obrození

2. února 2012 v 17:29 | Mirek
Za obrození Persie stojí Parthové, které též olivnil řecký kulturní a politický odkaz. parthská expaze dosáhla hranic Římské říše. Po tři následující století probíhaly neustále hraniční boje mezi oběma říšemi. Sami Peršané převzali kontrolu v roce 226 a založili bohatou a mocnou dynastii Sásánovců.

Archimedes (287-212př.n.l.)

1. února 2012 v 8:00 | Mirek |  Starověké Řecko
Jeden z nejvýznamnějších učenců starověku. V oblasti fyziky zkoumal podmínky rovnováhy několika sil, zavedl pojem moment síly, definoval těžiště tělesa. Zabýval se také optikou a technickými problémy. Nejznámější z jeho objevů je
právě zákon nazvaný jeho jménem, popisující vztlakovou sílu, která působí, na tělesa nejen v kapalinách, ale i v plynech.