Březen 2012

kníže Václav I. Přemysl (žil 907-935) (vládl 925-935)

31. března 2012 v 14:04 | Mirek |  Historie českých zemí
Byl silně ovlivněn výchovou své babičky Ludmily, která pocházela z Pšovska (středověký název pro město Mělník)(860-921). Kníže Václav byl synem knížete Vratislava I. a kněžny Drahomíry ze Stodor. Po smrti jeho otce převzala vládu jeho matka Drahomíra, než dospěje a mohl vládnout. Díky výchově své babičky uměl číst a psát, byl vzdělán v historii a křesťanské liturgii. Byl dobrý politik, státník a diplomat
-když prohrál bitvu s východofranckým vládcem Jindřichem I. Ptáčníkem raději platil daň z míru tzv. TRIBUT jenž činí 120 volů a 500 hřiven stříbra
Kvůli sporům se svým bratrem Boleslavem I. (zahraniční politikaa nesouhlas s placením tributu východofranckému králli) byl 28.září roku 935 při cestě na raní bohoslužbu zavražděn svým bratrem a jeho družinou. Byl zavražděn ve Staré Boleslavi.

kníže Bořivoj I. Přemysl (žil 852-889) (vládl 862-889)

31. března 2012 v 13:44 | Mirek |  Historie českých zemí
Jedná se o prvního doloženého knížete z Přemyslovské dynastie. V roce 883 přijímá křest společně se svou manželkoou Ludmilou(860-921) arcibiskupem Metodějem. Bořivojův původ je neznámí, spekuluje se o něm že byl potomkem Velkomoravských knížat. Bořivoj nechal postavit první kamenné křesťanské kostely, jeden stál na Levém Hradci a druhý nad Vltavou (součást Pražského hradu). Po jeho smrti nastupuje krátce Moravský kníže Svatopluk, kterého však v budoucnu vystřídají synové Bořivoje, Spytihněv a Vratislav(po smrti knížete Svatopluka si Přemyslovci prosadily vládu nad
Čechamy).

Přemyslovci

31. března 2012 v 13:20 | Mirek |  Historie českých zemí
Přemyslovci u nás vládnou jako knížata a čeští králové. Jako knížata u nás vládnou od 9.stol. (první kníže Bořivoj). Jako králové u nás vládnou od roku 1212, kdy nám Fridrich II. Štaufský uděluje Zlatou Bulu Sicilskou, která nám zaručuje dědičný královský titul. Královská dynastie rodu vymírá roku 1306, po meči, kdy byl zavražděn Václav III. v Olomouci . V roce 1521 vymírají Přemyslovci jako rod tzv. Opavskou linií.
znak Přemyslovských knížat
znak Přemyslovských králů

Původ Přemyslovců

31. března 2012 v 12:18 | Mirek |  Historie českých zemí
Prof. Eduard Vlček-zkoumal Přemyslovské kosterní pozustatky(chrám sv.Víta, Václava a Vojtěcha, klášter Zbraslav)

O Přemyslovcích zjistil:
1)měřili 170cm
2)měli předkus
3)byli štíhlí a svalnatí(držení těžkých zbraní, bitvy, války, jízda na koni)
4)jemné rysy v obličeji
5)vlasy a vousy měli hnědé až kaštanové
prof.Eduard Vlček

Počátky českého státu

31. března 2012 v 12:11 | Mirek |  Historie českých zemí
V druhé vlně stěhování národů se na dolním toku Vltavy usazuje Slovanský kmen Čechů. legendy vyprávějí o vojvodovi Čechovi a bratru Lechovi, kteří přivedli kmen Čechů na naše území(Alois Jirásek-Staré pověsti češké). Mezi významný a nejmocnější rod patřil v 9.stol. rod přemyslovců.


Mojmír II. (894-907)

31. března 2012 v 12:02 | Mirek |  Historie českých zemí
Za vlády Mojmíra II. dochází ke sporům mezi jeho bratrem Svatoplukem II.=špatná politická situace a celkové oslabení říše zapříčinila rozpad Velkomoravské říše v roce 907, kdy říši napadli Maďarské kočovné kmeny=Počátek Českého knížectví, Českého státu, vláda prvních Přemyslovců.

Svatopluk I. (870-894)

31. března 2012 v 11:47 | Mirek |  Historie českých zemí
Kníže Svatopluk vládl diplomaticky a vojensky. Za jeho vlády dochází k největšímu rozmachu z pohledu územních zisků, dochází k hospodářskému a společenskému vývoji. Svatopluk přijímá křest a na jeho dvoře přijal křesťansťanství první Přemyslovský kníže Bořivoj I. s manželkou kněžnou Ludmilou. Měl konflikty s Franckou říší, chtěl si vydobít samostatnost což se mu nepodařilo a musel platit Tribut.
Území připojené k Velké Moravě
1)dnešní Morava a Slezsko
2)dolní a horní Rakousy
3)Lužice
4)část Uherska, Německa, Polska a dnešní Čechy

Rastislav I. (846-870)

31. března 2012 v 11:15 | Mirek |  Historie českých zemí
Rastislav v roce 863 pozval na Velkou Moravu Konstantina a Metoděje( bratři, kteří přišli z Řecké Soluně z Byzantské říše). Rastislav o jejich příchod požádal Byzantského císaře Michala III.
Cíl Konstantina a Metoděje
1) šíření křesťanství
2)Hlaholice
3)prosazení staroslověnštiny jako liturgického jazyka

Franckým kněžím se nelíbyla práce Konstantina a Metoděje, proto řešili situaci s papežem(kvůli užívání staroslověnštiny při bohoslužbách). Po smrti Metoděje v roce 885, papež slovanské bohoslužby zakázal.

Mojmír I. (vládl 830-846)

31. března 2012 v 11:08 | Mirek |  Historie českých zemí
Byl to první Moravský vládce. Byl zakladatelem rodu Mojmírovců a Velké Moravy. Jako první z moravských knížat se dal pkřtít(dobré vztahy s Východofranckým vládcem). Byl to diplomat a proto si vykoupil mír u Východofrancké říše (platil daň z míru-TRIBUT Franckému králi). V roce 833 připojil k Velké Moravě Nitranské knížectví.

Velkomoravská říše (830-907)

31. března 2012 v 11:03 | Mirek |  Historie českých zemí
Předchůdcem Velké Moravy byla Sámova říše(7.stol.). Počátkem 9.stol. se objevují dvě knížectví-Moravské a Nitranské. Sídlo v Moravském byly Valy u Mikulčic, v Nitranském Nitra. V roce 833 se kníže Mojmír I. dostává do střetu s Nitranským knížetem Pribinou, vypudil ho a Nitru připojil k Moravskému knížectví.
-vznik Velkomoravské říše