Červen 2012

Barokní hudba

28. června 2012 v 17:23 | Mirek
Baroko proniklo i do hudby. Pro barokní hudbu je typická vznešenos, majestnátost, zpěvnost a líbivost. Jejím hlavním úkolem bylo působit na city posluchače.
Rozvíjí se taky varhanní hudba.
Za největší barokní skladatele jsou považováni Němci Georg Friedrich Handel, Johann Sebastian Bach a Ital Antonio Vivaldi.
Z českých hudebních skladatelů byl i v Evropě uznávaný český skladatel Josef Mysliveček.
Georg Friedrich Handel
Johann Sebastian Bach
Antonio Vivaldi
Josef Mysliveček

Barokní hudba se pěstovala i ve šlechtických sídlech, kde vznikaly první profesionální kapely, pořádaly se koncerty a operní představení. Muzicírování se věnovala i šlechta.

Barokní architektura

28. června 2012 v 17:10 | Mirek
Typickými prvky barokní architektury jsou:
 • nepravidelné tvary
 • přehnaná zdobnost, okázalost a vznešenost maleb
 • bohatá výzdoba z mramoru, zlata a stříbra
 • stropní a nástěnné malby
 • velká půlkruhová okna a vstupní portály
 • dekorativní plastiky a sochy s rozevlátými rouchy

Členění středověku

19. června 2012 v 17:47 | Mirek |  Středověk
Raný středověk
5.-11.stol.

Vrcholný středověk
11.-13.stol.

Pozdní středověk
13.-15.stol.

Stěhování národů (4.-7.stol.)

19. června 2012 v 17:41 | Mirek |  Středověk
Stěhování národů spadá do rozpadu Západořímské říše a vzniku raného středověku.
Základní příčiny-klimatické a demografické podmínky, růst obyvatelstva
Změna obživy-od pastevectví k zemědělství
Pohyby kmenů znamenaly usedlejší způsob života
Kmeny a národy, které se stěhovali:
Germáni
Hunové
Soubor:Hunnen.jpg
Gótové
Soubor:Young Folks' History of Rome illus368.png
Frankové
Vizigóti
Ostrogóti
Burgunďané
Sasové
Langobardi
Vandalové

Na troskách bívalého římského impéria vznikala takzvaná barbarská království.

Druhou etapou stěhování národů byl příchod Slovanů do Evropy (6.-8. stol.)
Slované

Středověk-charakteristika

19. června 2012 v 17:22 | Mirek |  Středověk
Středověk datujeme od roku 476 (rozpad Západořímské říše) až do roku 1492 (Kryštof Kolumbus objevil Ameriku).

Charakteristika období:
 • Rozpad Západořímské říše-v roce 476 n.l., kdy germánský náčelník Odoaker sesadil z trůnu posledního římského císaře Romula Augusta
 • Celému středověkému světu vládne náboženství
 • Smysl života ve středověku je vztah člověka k Bohu
 • Nejrozšířenějsí náboženství-křesťanství
 • Hlavním směrem křesťanství-Bible-je pro křesťany Písmo svaté
 • Bible se dělí na:
 • Starý zákon
 • napsán hebrejsky
 • pojednává o vzniku světa
 • o stvoření Adama a Evy
 • a především o dějinách Židovského národa
 • Nový zákon
 • napsán řecky
 • pojednává o narození, životě, skutcích, ukřoživání a zmrtvých vstání Ježíše Krista
Někteří historikové za konec středověku též považují rok 1453 (konec 100 leté války, dobytí Konstantinopole Turky)
Adam a Eva Ježíš Kristus

Zikmundovi nástupci

8. června 2012 v 17:55 | Mirek |  Historie českých zemí
Zimund Lucemburský zemřel bez dědice. Měl jenom zákonitou dceru a mnoho nemanželských synů. Proto část české šlechty zvolila králem jeho zetě Albrechta Habsburského, který však záhy zemřel. Jeho malý syn Ladislav, se narodil po otcově smrti, a získal tak přízvisko Pohrobek, se vlády zatím ujmout nemohl. Čechy se zase ocitly bez krále. Zemi proto v té době spravovaly vedle zemských měst i spolky šlechty a měst. Také ony se však dostávaly do sporů, hlavně spolky katolické s kališnickými. Nejvlivnějším kališnickým spolkem byl východočeský, který vedl šlechtic Jiří z Poděbrad. V této době došlo k velice významné události. V roce 1445 vynalezl německý měštan Jan Gunenberg z Mohuče knihtisk.
Ladislav Pohrobek Albrecht Habsburský
Jan Gutenberg