Srpen 2012

Galské kmeny

29. srpna 2012 v 16:38 | Mirek |  Keltové
Galové-tak Kelty obývající Francii nazývali Římané. Galové nevytvořili samostanou říši, ale byli rozděleni do kmenů. Díky tomu Gaius Iulius Caesar Galii tak snadno dobyl.

Arvernové

Allobrogové

Atuatukové

Ambarrové

Ambiliatové

Atrebatové

Belgové

Bellovakové

Ceutroni

Caturigové

Carnutové

Diablintové

Eburoni

Graiocelové

Grudiové

Geidumnové

Haeduové

Helvetiové

Lingonové

Leukové

Levákové

Latobrigové

Lexoviové

Meldové

Menapiové

Marinové

Nerviové

Osismové

Piktonové

Pleumoxiové

Raurakové

Seguanové

Suelkové

Santonové

Sequanové

Senonové

Tréverové

Tulingové

Tolosatové
Divadlo a herci

14. srpna 2012 v 18:07 | Mirek |  Starověké Řecko
Řekové byli prvním národem, který znal divadlo. Hry byly provozovány o velkých náboženstkých svátcích. Herci mohli být pouze muži.

Symposion

14. srpna 2012 v 17:47 | Mirek |  Starověké Řecko
Večer se bohatí muži setkávali při společné pitce známé jako symposion. Zůčastňovalo se ho až patnáct hostů. Leželi při tom na lehátkách. Často si zdobyli hlavy květinami. K jídlu měli ryby a maso, zeleninu a pšeničný chléb. Bylo to mnohem lepší než obvyklá strava sestávající se z ječného chleba a olivového oleje. Víno se vždy pilo smíchané s vodou. Při takové hostině se užívala nejjemnější řecká keramika. Později večer se hrálo na hudební nástroje a tančilo. Hosté mezi sebou soutěžili ve zpěvu a hry na lyru. Také recitovali básně. Při jedné hře, zvané kottabos, se hosté snažili zbytkem vína vychrstnutým z poháru zasáhnout terč.
Lyra

Výchova

14. srpna 2012 v 17:21 | Mirek |  Starověké Řecko
Škola byla jenom pro chlapce. Do školy začali chodit v sedmi letech. Hlavní předměty byly čtení, psaní a hudba. Řekové hudbu milovali. Bylo důležité naučit se hrát na hudební nástroj, protože hudba byla součástí každé slavnosti a oslavy. Hned vedle učebny se nacházela také palaistra-prostranství pro tělesnou výchovu. V Athénách bylo důležité umět číst, protože vechny zákony byly vytesány v kameni. Ve Spartě byl kladen větší důraz na tělesnou výchovu a čtení a psaní pro Spartu nebylo tak důležité. Děti se také učili číst díla velkých básníků, jako například Homéra. Psalo se na voskové tabulky, jejichž povrch se mohl vyhladit a znovu použít ke psaní. Jen málo dívek se učilo číst, většina z nich se učila starat se o domácnost.

Římské náboženství

13. srpna 2012 v 20:17 | Mirek |  Starověký Řím
Tak jako v Řecku a ostatních starověcích státech věřili i římané v bohy.


Jupiter
Nejvyšší bůh. Pán hromů a blesků.

Juno
Nejvyšší bohyně. Bohyně živé síly a mládí.
Soubor:Juno Kroměříž.jpg

Minerva
Bohyně moudrosti a řemesel.
Soubor:Minerva Kroměříž.jpg

Mars
Bůh slunce a letního období.
Soubor:Thorvaldsens Museum - Mars and love.JPG

Fortuna
Bohyně náhody a osudu.

Vulkán
Bůh ohně a kovářství.
File:Statuette Vulcanus MBA Lyon A1981.jpg

Venuše
Bohyně krásy a lásky.

Neptun
Bůh moří.

Pluto
Bůh podsvětí.

Řecké ženy

13. srpna 2012 v 17:53 | Mirek |  Starověké Řecko
Ženy se vdávaly, když jim bylo kolem patnáci let. Jejich manželům bylo kolem dvaceti až třiceti lety. Sňatky se domlouvaly mezi rodinami, a když bylo všechno domluveno, nevěsta se odebrala v průvodu do svého domova. Teprve když se jí narodilo první dítě, začala být považována za plnoprávného člena své nové rodiny. Žena se starala ve svém novém domě o všechno, včetně malých dětí. V bohatších domech měla na pomoc otroky. V chudších domech na tom nebyla o moc lépe než otrokyně, neboť všechny domácí práce musela vykonávat vlastníma rukama.

Rodinný dům

13. srpna 2012 v 17:40 | Mirek |  Starověké Řecko
Dům zámožné řecké rodiny byl postaven z hliněných cihel, má malá okna a střechu pokrytou taškami. Dům měl obvykle jedny dveře. Zařízení bylo velmi jednoduché, i když v některých podlažích byli mozaiky. Obilí, olej a víno z majitelova statku se uchovávalo uvnitř domu. V Athénách ženy strávily v domě většinu svého života. Uprostřed domu byl otevřený dvůr, kde ženy předly a vykonávali jiné domácí práce. S pomocí otrokyň rovněž i vařily. Mužové trávli většinu času mimo dům. Večer si mohli domů pozvat k jídlu své přátele, ale jejich ženy a dcery se večeře nemohly účastnit.

Olympijské hry

12. srpna 2012 v 19:53 | Mirek |  Starověké Řecko
Každého čtvrtého roku od roku 776 př.n.l. zapomněla řecká města na vzájemné spory a vyslala své nejlepší atlety, aby soutěžili ve hrách konaných na počest boha Dia v Olimpii. Přicházely tam tisíce diváků. Soutěžilo se v běhu, v jízdě na koni, v pankrationu(zápasu), vrhu diskem, vrhu oštěpem a v jiných sportovních disciplínách. I když odměnou pro vítěze byl jen olivový věnec, nemohlo být větší cti než zvítězit v Olimpii. Vítězové byli vítáni s hrdostí ve svých rodných městech.
Diskobolos Pankration

Chrámy

12. srpna 2012 v 19:45 | Mirek |  Starověké Řecko
Chrám byl postaven jako příbytek boha. Města mezi sebou soutěžila, které z nich postaví větší a lépe vyzdobený chrám. Uvnitř chrámu stála velká socha boha jemuž byl chrám zasvěcen a rovněž v něm byl uložen i městský poklad.

Náboženství a bohové

12. srpna 2012 v 19:40 | Mirek |  Starověké Řecko
Řekové považovali bohy za mocné bytosti, které lidem mohou uškodit nebo pomoci. Proto se k nim obraceli prostřednictvím obětí. Obětovali jim zvířata nebo víno a doufali, že si tak zajistí jejich přízeň. Bohové jim také prostřednictvím věšteb poskytovali rady, například ve slavné delfské věštírně. Tady kněžky dávali odpovědi boha Apollóna na všechny dotazy příchozích. Řekové věřili, že nejvýznamnější bohové žijí na hoře Olympu na severu Řecku. Počítali k nim Dia, největšího boha, Héru, jeho ženu, Afroditu bohyni lásky, Poseidona, boha moře a původce zemětřesení a Hádese, boha podstvětí.


Zeus
Nejvyšší bůh. Pán blesků.
Soubor:Ganymedes Zeus MET L.1999.10.14.jpg

Héra
Manželka Dia. Patronka rodiny a manželsví.

Afrodita
Bohyně lásky.
Soubor:Venus8.jpg

Poseidón
Bratr Dia. Bůh moře a zemětřesení.
Soubor:Angelo Bronzino 048.jpg

Hádes
Bratr Dia. Bůh podstvětí.

Héfaistos
Nejošklivější bůh. Bůh kovářů.
Soubor:Andrea Mantegna 045.jpg

Athéna
Bohyně moudrosti a války.
Soubor:Athena ciste.jpg

Árés
Bůh války.
Soubor:Ares villa Hadriana.jpg

Hébé
Bohyně věčné mladosti a číšnice bohů.
Soubor:Canova-Hebe 30 degree view.jpg

Démétér
Bohyně plodnosti země a rolnictví.
Soubor:Demeter Pio-Clementino Inv254.jpg

Artemis
Bohyně lovu.

Bakchus
Bůh vína a veselí.

Pan
Bůh pastvin a ochránce stád.