Listopad 2012

William Shaekspeare (1564-1616)

28. listopadu 2012 v 16:22 | Mirek |  Velká Británie
William Shaekspeare, syn obchodníka s vlnou ze Stratfordu. Byl jedním z herců a dramatiků, které Alžběta I. finančně podporovala. Je považován za nejvýznamnějšího anglicky píšícího autora a má se za to, že napsal přinejmenším 37 her a 154 sonetů. Byl vynikajícím autorem komedií i tragédií a jeho práce se věnují všeobecně lidským tématům. Jeho hra Večer tříkrálový byla napsána pro dvůr královny Alžběty.

Alžběta I. Tudorovna (1533-1603)

28. listopadu 2012 v 16:09 | Mirek |  Velká Británie
Vládla v letech 1558-1603. Narodila se Jindřichově druhé ženě Anně Boleynové. Znocu upevnila moc protestantské církve a za její vlády Anglie prosperuje. Také měla zásluhu na kulturním rozmachu Anglie (např. podporovala významného Anglického dramatika Williama Shaekspeara). Též došlo k rozmachu námořnímu. Porážka španělské Armady roku 1588 ji přinesla nehynoucí slávu. Byla nazývána ,,panenská královna" . Panenská ovšem nebyla, ačkoli se nikdy neprovdala měla mnoho milenců.
Soubor:Darnley stage 3.jpg "Mám sice jen slabé a vetché ženské tělo, ale... královské srdce" Alžběta I. v Tilbury

Marie I. Tudorovna (1516-1558)

28. listopadu 2012 v 15:55 | Mirek |  Velká Británie
Marie vládla od roku 1553-1558. Narodila se Jindřichově první ženě Kateřině Aragonské. Její manžel se jmenoval Filip II. Španělský. Stejně jako její matka byla fanatická katolička. Byla nazývána ,,krvavá" Marie, protože nechala upálit na třista protestantů.
Soubor:Maria Tudor1.jpg(na obrazu můžeme vidět jak v pravé ruce drží červenou růži-znak Tudorovců)

Eduard VI. Tudor (1537-1553)

28. listopadu 2012 v 15:49 | Mirek |  Velká Británie
Vládl v letech 1547-1553. Byl dítětem Jindřicha VIII. a jeho třetí ženy Jane Seymoorové. Vzhledem k tomu že ještě nebyl dospělí vládl za něho regent. Jeho regentem byl jeho strýc Edward Seymoor. Jeho vláda byla poznamenána
Soubor:Edward VI Scrots c1550.jpg
ekonomickými problémy a nepokoji ve Skotsku. Zemřel ve svých šstnácti letech.

Jindřich VIII. Tudor (1491-1547)

28. listopadu 2012 v 15:32 | Mirek |  Velká Británie
Jindřich vládl v letech 1509-1547, jako anglický král. Byl to reformátor. Jindřich byl velmi vzdělaný panovník, uměl latinsky, francouzsky a španělsky. Uměl hrát i na loutnu. Vytvořil anglikánskou církev (protestantskou), tímto krokem se
Soubor:Henry8England.jpg
odpoutal od církve a papeže. Byl šestkrát ženat (dvě manželky nechal popravit). První manželka byla Kateřina Aragonská, princezna španělská-došlo s ní k rozvodu. Druhá manželka byla Anna Boleynová-byla sťata. Třetí manželka byla Jane Seymoorová-jako jediná dala Jindřichovy syna, zemřela po porodu. Čtvrtá byla Anna Klévská-došlo k rozvodu. Pátá byla Kateřina Howardová-byla sťata. Šestá byla Kateřina Parrová.

Válka růží (1455-1485)

28. listopadu 2012 v 15:18 | Mirek |  Velká Británie
Válka růží byla série bitev občanské války mezi Lancastery a Yorky v Anglii. Válka se týkala následnictví na anglický trůn. Oba rody byli větvemi královského rodu. Válka byla zdolávána pozemkovou aristokracií a armádami feudálních záloh. V8lka znamenala těžké ztráty mezi šlechtou. Docházelo k oslabování feudální síly šlechticů a k zesilování tříd obchodníků a růst silné, centralizované monarchie pod vládou dynastie Tudorovců.
Soubor:MS Ghent - Battle of Tewkesbury.jpg Soubor:Roses-Lancaster victory.svg
Červená růže Lancasterů a bílá růže Yorků