Prosinec 2012

Oděv do bitvy

27. prosince 2012 v 10:12 | Mirek |  Keltové
Keltové obvykle využívali svého zjevu k tomu, aby vyvedli nepřátele z míry. Byli vysokého vzrůstu, nosily extravagantně upravené vlasy a- slovy římského historika Polybia- odhazovaly před bitvou šaty a stanuli proti nepříteli nazí pouze se svými zbraněmi. Užívání nahoty s úmyslem šokovat protivníka bylo výjimečné. Mezi obvyklé oblečení Keltů do bitvy patřil plášť, tunika a kalhoty společně se zlatými náramky a nárameníky.

Keltské válečné zbraně

27. prosince 2012 v 10:02 | Mirek |  Keltové
Keltové používali válečné vozy ještě dlouho poté, co se jich ostatní civilizace vzdaly. Julius Caesar popsal Kelty jako válečníky ,,prohánějící se po celém válečném poli a vrhající oštěpy proti svým nepřátelům", kteří následně ,,opustí své vozy , aby se zapojili do pěchotního boje". Keltské umění zpracování kovů bylo značně rozvinuté a kvalita jimi vyráběných bronzových a železných mečů byla často vynikající. Meče však byly nákladné, a proto nebyly dostupné pro všechny keltské vojáky. Mnoho válečníků se muselo spokojit s kopími užívanými jako bodná i vrhací zbraň.

Ptolemaios I. (367-283 př.n.l.)

27. prosince 2012 v 9:42 | Mirek |  Starověké Řecko
Makedonský voják Ptolemaiosbyl jedním z Alexandrových nejbližších druhů. Po Alexandrově smrti rychle ovládl Egypt, ale o zachování moci musel tvrdě bojovat. Za to, že v roce 304 ubránil ostrov Rhodos při obléhání synem Antigona, Démétriem, získal jméno Sótér (řec.spasitel). Dynastie, kterou Ptolemaios založil vládla v Egyptě až do roku 30 pž.n.l. (déle než ostatní nástupnické státy Alexandra).

Řecká zbroj

26. prosince 2012 v 15:23 | Mirek |  Starověké Řecko
Řekové začali užívat bronzovou zbroj v 8 stol. př.n.l. Ůplná zbroj zahrnovala přilbici, kyrys, chrániče kolen a holení. Vedle kopí, meče a štítu, byla tato zbroj charakteristickou výzbrojí hoplitů. Avšak ne všichni vojáci městských států nebyli zbrojí vynaveni. Hoplité se totiž obstarávali zbroj sami, a proto si mnozí mohli dovolit pouze přilbu nebo možná přilby a holení chrániče. Úplná bronzová zbroj byla symbolem společenského postavení, a poskytovala tak možnost viditelně předvést své bohatství.


Válečný vůz

26. prosince 2012 v 15:11 | Mirek |  Starověký Egypt
Egyptský válečný vůz představoval lehké vozidlo zkonstruované s ohledem na dosažení maximální rychlosti a úrovně manévrovatelnosti. Jeho hlavní funkcí bylo, že sloužil jako pohyblivá platforma pro střelbu, z níž bojovník střílel šípy nebo vrhal oštěpy. Vůz mohl být také používán k vyvolání paniky mezi nepřáteli rychlou jízdou, k přemísťování výstroje a výzbroje nebo k odvozu raněných.

Charakteristika:
Datace-1550-1300 př.n.l.
Maximální rychlost-více než 40km/h
Použití-boj, lov, přeprava věcí
Posádka-dva muži
Počet koní-dva

Keltští bohové

26. prosince 2012 v 12:55 | Mirek |  Keltové
Teutates-bůh války


Taranis-bůh hromu, života a smrti

Esus-bůh války a bohatství

Epona-ochránkyně koní, bohyně plodnosti

Cernunnos-bůh přírody a divoké zvěře
cernunnos

Belenos-bůh slunce, léčitelství a medicíny

Ogmos-bůh výřečnosti

Dannan-matka všech bohů a lidí

Sucell-bůh smrti i vzkříšení
Sucell

Vladislav II. Jagellonský (1456-1516)

3. prosince 2012 v 19:34 | Mirek |  Historie českých zemí
Po smrti Jiřího z Poděbrad nastoupil na český trůn Vladislav II. V letech 1478-1479 byly uzavřeny smlouvy s Matyášem Korvínem, ohledně zemí koruny České, po jeho smrti dostal Vladislav i uherskou korunu. V roce 1485 dochází v Kutné Hoře uzavřen zemský zákon o definitivním konci husitských válek. Země byla v hospodářském a ekonomickém krachu a počet obyvatel poklesl v důsledku epidemií. Vladislav tráví vězšinu času v Budíně (Budapešti) a proto u nás vládne šlechta. Poté dochází k rozšíření rybníkářství a vrchnostenských pivovarů, začala hospodářská obroda a těžba stříbra. Dochází k sporům mezi šlechtou a měšťany-chybí poddaní, roku 1500 bylo podepsáno Vladislavské zřízení zemské (šlechta byla povýšena nad královská města).
Soubor:Vladislaus II of Bohemia and Hungary.jpg