Leden 2013

Periklés (490-429př.n.l.)

6. ledna 2013 v 16:13 | Mirek |  Starověké Řecko
Athénský státník Periklés vedl město v době jeho zlatého věku. Protože jako prioritní zájem města rozpoznal rozvoj
obchodu po celém Středomoří, byl stoupencem politiky, aby Athény přerušily vztahy s Řeckem. Obklopil Athény a jejich přístav Pireus dlouhými hradbami, čímž město donutil vést město po moři. Výsledkem byl rozkvět ekonomiky města, ale Periklés nedokázal zabránit válce se Spartou v roce 431 př.n.l. Poté co jeho sláva pohasla, zemřel během epidemie v roce 429.

Vikingské zbraně

5. ledna 2013 v 16:55 | Mirek |  Vikingové
Železné sekery, meče a kopí byly hlavními zbraněmi Vikingů. Jejich dlouhé dvousečné meče vyrobené zručnými severskými kováři byly spíše než k bodání určeny k sekání. Vikingští válečníci s nimi pravděpodobně zacházeli podobně jako se svými sekyrami. Jezdci a pěchota užívali kopí s dlohými hlavicemi, aby zasáhli nepřátele kryté za hradbou štítů. Vikingové byli rovněž vyzbrojeni oštěpy, luky a vrhacími sekyrami.

Hannibalova armáda

1. ledna 2013 v 16:16 | Mirek |  Nepřátelé Říma
V armádě, s níž Hannibal v roce 218 př.n.l. táhl do Itálie, bylo jen nemnoho Karataginců. Jelikož populace Kartága byla příliš malá, aby vytvořila armádu, spoléhali Kartaginci na své spojence a poddané národy, kteří tak poskytovaly většinu vojáků. Různé španělské kmeny doplňovaly spolu se severoafrickými Libyjci a Numidy jádro armády. K tažení se navíc připojilo velké množství Galů. Než by se je Hannibal snažil standartizovat, využíval různých bojových stylů těchto rozmanitých jednotek. Například numidští jezdci bojovali jako vrhači oštěpů, zatímco španělští vojáci byli excelentními prakostřelci. Hannibal tyto jednotky stmelil v disciplinovanou armádu, vytrvalou na pochodu a pohotově vykonávající jeho rozkazy.
Hannibalova armáda při přechodu Alp

Falanga

1. ledna 2013 v 13:18 | Mirek |  Starověké Řecko
Starověká řecká pěchota bojovala ve falanze, sevřené formaci skládající se obvykle z osmi rovnoběžných řad vojáků. Každý hoplita nesl v levé ruce štít (hoplon) a v pravé ruce kopí dlouhé 2 metry. Když se proti sobě stojící falangy dosaly do střetu, postupovaly dokud se štíty nesrazily a poté tlačili proti řadám protivníka celou svou vahou zatímco v předních řadách stojící muži, kteří byli vyzbrojeni kopími, útočili na nepřítele.