Duben 2013

Belisarios (505-565)

13. dubna 2013 v 12:21 | Mirek |  Byzantská říše
Belisarios, který se narodil v Ilýrii na Balkáně, se dostal do popředí na počátku 30.let 6.stol. díky svým vítezstvím nad Persíí
a krvavým potlačením povstání v Konstantinopoli. Nicméně poté, co v roce 540 dobyl ostrogótskou Itálii, byl císařem Justiniánem na základě podezření, že usiluje o ovládnutí západní říše, odvolán. Ačkoli bojoval v mnoha taženích, nezískal si Belisarios nikdy Justiniánovu plnou důvěru a v roce 562 byl dokonce nakrátko uvězněn.

Sun-C´ (400-320př.n.l.)

13. dubna 2013 v 12:09 | Mirek
Sun-C´byl autorem první knihy na světě pojednávající o vojenské teorii (Umění války). Téměř nic není známo o jeho životě, ale jeho myšlenky zůstali živé napříč staletími. Byl přesvědčen, že cílem války není zničení nepřítele, nýbrž dosažení politických cílů a zajištění míru. Také obhajoval užívání lstí, neboť byl zastáncem názoru že ,,celé válka je založena na klamu.

,,Ti, kteří jsou obratní ve válečnictví, hýbají nepřítelem a nepřítel jimi nehýbe...Poznejte plány nepřítele a odhadněte jeho silné i slabé stránky."

Pyrrhos Épeirský (319-272př.n.l.)

9. dubna 2013 v 19:39 | Mirek |  Starověké Řecko
Pyrrhos, král Épeiru, byl nápaditým vojevůdcem, který nashromáždil moc a bohatství ve válkách mezi nástupnickými
státy Alexandra Velikého v Řecku. Jeho pozoruhodný talent vojevůdce vedl válčící vládce k tomu, že se přetahovali o jeho odměnu. Jako profesionální válečník byl vyděšen dravostí římského válečnictví, i tím, že Římané odmítají jednat o míru i v případě, že jsou jednoznačně poraženi. V roce 272 př.n.l., když bojoval v ulicích řeckého města Agros, byl omráčen dlaždicí vrženou ze střechy a hned nato dekapitován nepřátelským vojákem, který právě procházel kolem. Zanechal po sobě dvě vysove hodnocené knihy: své memoáry a pojednání o válečném umění.