Květen 2013

Saladin (1137-1193)

30. května 2013 v 18:45 | Mirek |  Největší vojevůdci historie
Saladin byl kurdský válečník, který v roce 1171 získal vládu nad Egyptem, kde nahradil fátimovský chalífát svou vlastní ajjúbovskou dynastií. V řadě tažení ovládl Damašek a Aleppo a následně se obrátil k džihádu proti křesťanům. Byl obezřetným vojevůdcem, který čekal na příležitost k rozhodnému úderu, avšak vyhýbal se bitvě, pokud by existovalo vážné nebezpečí porážky.

Alexandr Makedonský ,,Veliký" (356-323př.n.l.)

30. května 2013 v 18:37 | Mirek |  Největší vojevůdci historie
Alexandr Veliký, největší vojevůdce starověku, byl synem Filipa II. Makedonského, Zvěsti, že byl zapleten v zavraždění svého otce v roce 336př.n.l. jsou pravděpodobně neopodstatněné, nicméně moci se jistě chopil s nadšením, a to přesto, že sotva dosáhl dospělosti. Alexandr se snažil vystupovat jako božský hrdina pocházejícího z rodu Achilla, osudem předurčeným k velkým činům. Zcela bezohledný a vznětlivý muž velel vždy z první linie. Po dobytí Persie v roce 330 přijal některé perské zvyklosti a začlenil Peršany do své armády. Touto ,,orientalizací" řecké kultury si proti sobě postavil mnohé makedonské druhy. Jednoho z nich pak dokonce zabil během opileckého banketuv roce 328. Jedním z jeho největších omylů bylo, když se po vítězství u řeky Hydaspés v Indii v roce 326 rozhodl vrátit do persie přes poušť, což přineslo smrt mnoha mužům z jeho vojska. Alexandr zemřel v Babylónu v roce 323, možná v důsledku otravy, ale pravděpodobně na horečnaté onemocnění.

Gaston de Foix (1489-1512)

26. května 2013 v 16:48 | Mirek |  Největší vojevůdci historie
Po smrti svého otce vévody de Nemours u Cerignoly v roce 1503 byl Gaston de Foix v roce 1511, kdy mu bylo 21 let,
jmenován velitelem francouzských vojsk v Itálii. Prokázal úchvatnou odvahu a vitalitu. Před tím než v bitvě u Raven
ny,jež ho nakonec stála život-porazil španělskou armádu a dobyl v únoru 1512 Brescii. Jen zřídkakdy si nějaký vojevůdce
vybudoval takovou pověst během jediného tažení.

Napoleon Bonaparte (1769-1821)

26. května 2013 v 14:27 | Mirek |  Největší vojevůdci historie
Na Korsice narozený Napoleon byl důstojníkem dělostřelectva, který si díky své ochotě potlačit pouliční nepokoje v Paříži roku 1795 vysloužil postavení velitele armády. Díky vojenským úspěchům v Egyptě a posléze i jako velitel armády na Italském tažení proti Rakouské armádě, kterou porazil v několika bitvách měl šanci chopit politickou moc. Jeho kariéra vyvrcholila v roce 1804, kdy převzal titul císaře. Napoleon se dokonce sám korunoval před papeženm, aby všem ukázal že je víc než církev, že je jediná hlava Francie. Tímto chtěl sebe přirovnat k franckému králi Karlu I.. Napoleon zvítězil takřka ve všech 50 bitvách, kterých se účastnil. K jeho nejpozoruhodnějším vítězstvím zřejmě patřila bitva u Slavkova roku 1805, kde porazil jak Ruského cara Alexandra I. tak i Rakouského císaře Františka I..Jako hazardér tělem i duší se dokonce roku 1815 pokusil o návrat k moci z exilu na Elbě. Porážka u Waterloo vyústilo v jeho internaci na Brity drženém ostrově sv. Heleny, kde také zemřel.


Zbraně amerických indiánů

26. května 2013 v 14:13 | Mirek |  Zbraně a vše okolo nich
Původně byli američtí indiáni vyzbrojeni zbraněmi ze dřeva, kamene a kostí, ale díky obchodování s Evropany se mezi nimi záhy rozšířily ocelové i železné tomahavky a nože. Třebaže indiánští válečníci později získali palné zbraně, nezřídka i nadále používali luky se šípy, se kterými dovedli obratněji zacházet. Mnozí měli na ochranu před šípy usňové štíty.

John Churchill vévoda z Marlborough (1650-1722)

25. května 2013 v 19:54 | Mirek |  Největší vojevůdci historie
John Churchill pozdější vévoda z Marlborough, byl jedním z největších anglických vojevůdců. Jeho vítězství u Blenheimu změnilo rovnováhu sil v Evropě. Nápadným rysem jeho tažení byly noční pochody. Francouzský velitel vévoda de
Vendôme prohlásil, když byl informován o Marlboroughově postupu před bitvou u Oudenaarde(1706), že jen ďábel je schopen přemístit spojenecké síly tak daleko a tak rychle.

Lennart Torstensson (1603-1651)

25. května 2013 v 19:40 | Mirek |  Největší vojevůdci historie
Lennart Torstensson byl schopný taktik a průkopník nových metod náboru vojáků. Kvůli chabému zdraví musel často velet své armádě z nosítek. Utrpení, jež prožíval, mohlo zformovat jeho náhled na vojenskou disciplínu. Každé selhání
nebo odepření poslušnosti bylo tvrdě potrestáno a jeho muži jej upřímně nenáviděli. Jeho tvrdosti se však vyrovnaly jen jeho velkolepé úspěchy na bitevním poli.

lord Horatio Nelson (1758-1805)

24. května 2013 v 14:46 | Mirek |  Největší vojevůdci historie
Horatio Nelson se poprvé vyznamenal v bitvě o mys s. Vincenta v roce 1797. Přestože opakovaně ingnoroval přímé rozkazy, byla jeho tvrdohlavá smělost korunovaná úspěchy v bitvách o Nil a v Kodani roku 1801. Nelson pěstoval se svými kapitány obdivuhodné vztahy na bázi vzájemné důvěry, a ti pak si ve vlastním zájmu počínaly iniciativně a směle, následujíc jeho příkladu. Odhodlání řídit boj zpředu je v roce 1794 stálo oko, roku 1797 přišel o paži a roku 1805 dokonce i o život v jeho poslední bitvě, kde porazil přesilu Francouzsko-španělské flotily. Na jeho počest pak bylo zbudováno Trafalgarské náměstí, kde stojí jeho socha se dvěma lvy. Tato socha byla odlita z ukořistěných děl.