Listopad 2013

Vilém Dobyvatel (1027-1087)

28. listopadu 2013 v 19:58 | Mirek |  Největší vojevůdci historie
Vilém, nemanželský syn normandského vévody Roberta, se ve věku sedmi let stal nástupcem svého otce, vévodou Normandie. Dětství přežil se štěstím, když tři z jeho opatrovníků byli zabiti. Nicméně jakmile dosáhl dospělosti, prosazoval se s nezbytnou dravostí. Vilém prokázal diplomatický um, když se mu podařilo získat papežovo požehnání pro jeho invazi do Anglie, a tvrdost, která poznamenala jeho vládu v zemi po bitě u Hastingsu (1066).

Stoletá válka

28. listopadu 2013 v 19:42 | Mirek |  Středověk
Řada válek mezi králi Anglie a Francie, které proběhly v letech 1337 až 1453 se obvykle nazývá Stoletá válka. Byla vyvolána anglckým králem Edwardem III., který si nárokoval francpuzský trůn, a skončila tak, že francouzský panovník Karel VII. Angličany z francouzského teritoria téměř zcela vytlačil.

Jan Žižka z Trocnova (1376-1424)

27. listopadu 2013 v 18:37 | Mirek |  Největší vojevůdci historie
Vojevůdce Jan Žižka z Trocnova získal své bojové dovednosti ve službě pro čes-
kého krále Václava IV. Po bitvě u Grünwaldu v roce 1410 se vrátil do Prahy a přestoupil na přísnou víru mistra Jana Husa. Když v roce 1419 začalo pronásledování husitů, stal se vůdčím oragnizátorem jejich vojenského ležení u Tábora a vrchním velitelem husitských vojsk. Žižkova revoluční taktika, postavená na užívání vozových hradeb, dosáhla několika pozoruhodných úspěchů v boji proti mnohem silnějším nepřátelům.

János Huyandy (1387-1456)

27. listopadu 2013 v 18:23 | Mirek |  Největší vojevůdci historie
Mezi léty 1437 a 1443 se stal Huyandy uherským národním hrdinou , který zasadil osmanským Turkům řadu porážek,
vytlačil je z Transylvánie a válčil s nimi na jih od Dunaje. Po smrti krále Vladislava v bitvě u Varny vládl Huyandy v Uhrách jako regent. Byl Osmany poražen v druhé bitvě na Kosově poli v roce 1448, ale v červenci 1456, měsíc před svou smrtí zasadil Turkům rozhodující porážku v bitvě u Bělehradu.

Thales z Mílétu (narozen 625 př.n.l.)

14. listopadu 2013 v 19:22 | Mirek |  Starověké Řecko
Thales z Mílétu byl řecký matematik, filozof, mudrc. Od 5.stol. před Kristem byl považován za prvního ze sedmi řeckých mudrců, kterým byly přisuzovány myšlenky a činy určující život v Řecku. Jako matematik se proslavil řadou základních geometrických pouček o konstrukci pravoúhlých trojúhelníků nad průměrem kružnice (Thaletova věta).

Severské války

10. listopadu 2013 v 14:16 | Mirek |  Středověk
Řada konfliktů, jež proběhly na severním okraji Evropy od 13. do 15. století, vyústila ve vznil Litvy, moskevské Rusi a Polska jako výzamých států. Většina bojů měla náboženské pozadí, přičemž katolíci stáli proti ortodoxním křesťanům a křesťané proti nekřesťanům. Němečtí rytíři, vojenský řád, který vznikl v Palestině, vnesli do severských zemí ducha křižáctví. Nakonec se Polsko a Litva sjednotily a zadržovaly nápo německé expanze.

Vikingové a seveřané

8. listopadu 2013 v 21:41 | Mirek |  Vikingové
Vikingové vstoupili do dějin na konci 8. a v 9. století jako mořští nájezdníci, kteří terorizovali Evropu od Dublinu až po Konstantinopol. Byli však také obchodníky, cestovateli a osadníky. Období nájezdů uskutečňovaných taktikou ,,udeř" a ,,uteč'' bylo na některých místech následováno jejich usazováním. S tím, jak se zlepšovala politická organizce Skandinávie, se obrátili od nájezdů k náročnějším válkám, které vedli králové Dánska a Norska. Francký král Karel III. poskytnul Vikingům území severní Francie. Tak došlo ke vzniku Normandie a Vikingové se staly Normany. Avšak i pod touto novou identitou pokračovali ve svých vojenských výpravách, během nichž vedli výboje do Anglie až po Sicílii.