Prosinec 2013

Čínské válečnictví

11. prosince 2013 v 15:54 | Mirek
Během bezmála 1000 let dlouhého období mezi bitvou o Cheng-tu (632 př. n. l.) a bitvou o řeku Fej (383 n.l.) zažívala Čína stav téměř nepřetržitého válečného konfliktu. Příčiny válek sahaly od mocenských bojů mezi soupeřícími královstvími po odpor proti ,,barbarským'' nájezdům stepních nomádů. Navíc v době, kdy Čína byla na vrcholu své síly, vedla války rovněž proto, aby šířila svou mpc daleko za své hranice. V souvislosti s tímto vývojem došlo k rozvoji válečné teorie i praxe.

První a druhá křížová výprava

8. prosince 2013 v 18:58 | Mirek |  Středověk
V roce 1095 vyzval papež Urban II. křesťanské rytíře, aby se vydali na tažení a dobyli Jeruzalém, jež bylo tou dobou již 400 let v držení muslimů. Na papežovu výzvu zareagovalo asi 100 000 napříč západní a východní Evropou. Byli podníceni jednak nadějí na materiální zisk, jednak papežovým slibem místa na nebesích pro každého křižáka, který zemře na bitevním poli. Navzdory všem očekávání tato velkorysá výprava do vzdálených a nepřátelských oblastí uspěla a v Palestině a Sýrii byly ustaveny křesťanské státy. Jejich existence však byla vždy nejistá a stupňující se protiútoky muslimů vyžadovaly další válečníky, aby bránili územní zisky prvních křižáků. Křížové výpravy se staly pevnou součástí křesťanského života ve středověku.

Anglická občanská válka

8. prosince 2013 v 18:31 | Mirek |  Velká Británie
Mazi léty 1642 až 1651 propukla na území Angle, Walesu, Skotska a Irska řada válek mezi stoupenci krále a těmi, kdo stáli na straně parlamentu. Rozpory mezi znepřátelenými tábory pramenily z náboženských rozdílů a přesvědčení krále Karla I. o tom, že má ''božské právo" vládnout bez opora parlamentu. První bitva mezi royalisty a přívrženci parlamentu proběhla v roce 1642 a o čtyři roky později byl král Karel poražen. Konflikt znovu vzplál v letech 1647-49, když se na stranu krále postavili Skotové. Karel byl v roce 1649 popraven a jeho syn princ Karel se stal loutkou v rukou royalistů. V letech 1649-51 byli royalisté a jejich irští a skotští spojenci zdoláni a vlády v Británii se ujal nejúspěšnější generál občanské války, Oliver Cromwell.

Punské války

8. prosince 2013 v 12:36 | Mirek |  Starověký Řím
Expanze v průběhu 3. století př. n. l. přivedla Řím do konfliktu s Kartágem, nejvlivnější mocností středního Středomoří. V sérii námořních bitev první punské války (264-241 př. n. l.) soupeřili Římané a Kartaginci o nadvládu nad Sicílií. Po porážce na Sicílii se Kartaginci snažili o odplatu v druhé punské válce (218-201). Kartaginský vojevůdce Hannibal byl blízko zničení Říma, nicméně Římané opět nakonec zvítězili. A konečně ve třetí punské válce Řím zkázu Kartága dokonal.